ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε.
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας

Η ιδέα της δημιουργίας της Τεχνόπολης, ενός σύγχρονου Τεχνολογικού Πάρκου, ξεκίνησε το 2000 από μια πρωτοβουλία του συνόλου σχεδόν των εταιρειών Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας, στα πλαίσια εξεύρεσης χώρων στέγασης των δραστηριοτήτων τους για την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ τους.

Ο Φορέας ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ-ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ, ο οποίος θα δημιουργήσει το Τεχνολογικό Πάρκο, είναι μια συλλογική πολυμετοχική εταιρεία, στην οποία προς το παρόν συμμετέχουν 127 εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όλων των μεγεθών (μικρές, μεσαίες, μεγάλες).

Στην Τεχνόπολη, σε σύνολο κτιριακών εγκαταστάσεων 108 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και σε έκταση 216 περίπου στρεμμάτων, θα στεγαστούν οι ερευνητικές και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και παράλληλα θα φιλοξενηθούν λειτουργίες μεταπτυχιακών τμημάτων Α.Ε.Ι., Ινστιτούτων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, στους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και θερμοκοιτίδες για την υποστήριξη της ανάπτυξης μικρών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών (spin-offs) ερευνητικών προγραμμάτων.

Το όραμα του κλάδου είναι η δημιουργία της καλύτερης Τεχνόπολης της Ευρώπης, η οποία θα αποτελέσει τον πόλο συσπείρωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας και το σημείο αναφοράς και συνεργασίας των επιχειρήσεων της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Κατεβάστε το movie